Všeobecné podmínky | Vavito hračky
telefon: +420 608 371 213 e-mail: sluzebnicek@vavito.cz

Dřevěné designové hračky

Menu

Aktuální všeobecné podmínky platné od 07/30/2021 10:11:48


 1. Obecné ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vavito.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
  Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vavito.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 2. Provozovatel Vavito hračky

  Ing. Viktor Pokorný, Vavito hračky
  Hlavní třída 679/114
  708 00 Ostrava - Poruba
  IČ: 74273761
  DIČ: CZ74273761

  Den zápisu do živnostenského rejstříku 1.1. 2007.

  Bankovní spojení: 43-8509350237/0100, Komerční banka, a.s.

 3. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

  Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud zboží neodpovídá vašim představám, můžete ho samozřejmě dle uvedených podmínek do 14 dnů od zakoupení bez uvedení důvodu vrátit. Pokud se tak rozhodnete, je nutné nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
  Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné).
  Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná, storno objednávky je možné poslat emailem na naši e-mailovou adresu do 2 hodin od objednání. V případě, že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) v nejkratším možném termínu.

 4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 5. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

  Veškeré zboží bude expedováno kupujícímu nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí objednávky. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
  Přepravné se mění podle zákazníkem vybraném druhu doručení a způsobu platby.
  Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

  Na Slovensko nezasíláme zboží na dobírku, ale jen při platbě předem na účet u Komerční Banky, účet: 43-8509350237/0100

 6. Záruka a reklamace

  Záruční doba u všech typů hraček je 2 roky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. 
  V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne podání reklamace osobně, poštou nebo emailem. Způsob vrácení zaplacené kupní ceny je závislý na způsobu úhrady zboží a je prováděn buď zpět na účet nebo zpět v hotovosti. 

  Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním.
  Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen. 

  Pokud si přejete reklamovat zboží, zašlete nám ho společně s vyplněným formulářem na reklamaci zboží (stáhněte kliknutím na tento odkaz).

  Reklamované zboží zasílejte na adresu: Vavito hračky, Ing. Veronika Pokorná, Hlavní třída 679/114, 70800  Ostrava-Poruba. Po obdržení zboží Vás budeme informovat o dalším postupu. Zboží neposílejte na dobírku, v takovém případě ho nepřevezmeme a bude Vám doručen zpět. 

 7. Mimosoudní vyrovnání

  Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: https://adr.coi.cz

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 07/30/2021 10:11:48.

 2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby WebSnadno uvedené na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?site.