Zásady ochrany osobních údajů | Vavito hračky
telefon: +420 608 371 213 e-mail: sluzebnicek@vavito.cz

Dřevěné designové hračky

Menu

Zásady ochrany osobních údajů


 1. Provozovatel internetového obchodu www.vavito.cz, Ing. Viktor Pokorný, se sídlem Hlavní třída 679/114, Ostrava-Poruba 70800, se zavazuje a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka. 

 2. Osobní údaje

  Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje zpracovány a použity:

  • správcem;
  • jakýmkoliv zaměstnancem správce;
  • jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

  Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu určitou, a to na 5 let.

  Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:

  • zasílání obchodních nabídek správce;
  • marketingové účely;
  • poskytování osobních údajů třetím osobám;
  • zařazení osobních údajů do databází;
  • zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

  Uživatel prohlašuje, že je si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

  Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  • v písemné podobě;

  Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 3. Cookies

  V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas

  Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 5 let.

  Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Závěrečná ustanovení

 1. Správce pověřuje jako zpracovatele osobních údajů Poskytovatele služby WebSnadno blíže uvedeného na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?personal.